Realizované projekty

Dětská skupina Praha 9 – 1

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001513
Zaměření projektu:Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 12 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000.
Žadatel:Sociální služby Praha 9, z.ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 840 178 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.ssspraha9.cz

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 12 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000.