Realizované projekty

Dětská skupina Panorama II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002331
Zaměření projektu:Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Panorama pro děti s kapacitou 12 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s adresou místa provozu Maroldovo panorama - Výstaviště 417, Praha 7 - Bubeneč, PSČ 170 00.
Žadatel:Fakultní základní škola Pedf UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8
Partner:
Výše schválené podpory: 2 657 520,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2023

WWW:https://fzsumelecka.cz/zs/

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Panorama pro děti s kapacitou 12 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00.