Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Dětská skupina Klíček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000634
Zaměření projektu:V rámci projektu vznikne pro zaměstnance Magistrátu HMP dětská skupina (podniková forma zařízení) s kapacitou 12 míst pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Provoz dětské skupiny bude celoroční s denním režimem. Doba trvání projektu: od 1. 12. 2017 do 30. 9. 2020 (34 měsíců). Celkem 6 fází projektu, fáze vybudování zařízení bude probíhat od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018. Dále navazuje 5 fází provozu.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
:
Výše schválené podpory:3 094 992 Kč
Harmonogram:

01.12.2017 - 30.09.2020

WWW:www.praha.eu

V rámci projektu vznikne pro zaměstnance Magistrátu HMP dětská skupina (podniková forma zařízení) s kapacitou 12 míst pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Provoz dětské skupiny bude celoroční s denním režimem. Doba trvání projektu: od 1. 12. 2017 do 30. 9. 2020 (34 měsíců). Celkem 6 fází projektu, fáze vybudování zařízení bude probíhat od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018. Dále navazuje 5 fází provozu.