Realizované projekty

Dětská skupina Jesličky II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002332
Zaměření projektu:Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Jesličky. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00.
Žadatel:Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
Partner:
Výše schválené podpory: 3 299 760,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021
Ukončení projektu: 31. 8. 2023

WWW:https://msuranie.cz/

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Jesličky. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00.