Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Dětská skupina Českolipská 3.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279
Zaměření projektu:Projekt podpoří zkvalitnění provozu dětské skupin s maximální kapacitou 19 dětí. Provoz zařízení bude probíhat celoročně, vyjma 1 prázdninového měsíce, ve kterém si osoby pečující o děti vyberou své dovolené.
Žadatel:Sociální služby Praha 9, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 411 934,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2020

WWW:https://www.ssspraha9.cz/

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let v 3. dětské skupině.