Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Dětská skupina Českolipská 2.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000278
Zaměření projektu:Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let v 2. dětské skupině. V návaznosti na provoz dětských skupin bude odstraněna nerovnost mužů a žen v přístupu k zaměstnání z důvodu dlouhého setrvání mimo pracovní trh a dojde ke srovnání podmínek mužů a žen. Projekt podpoří zkvalitnění provozu dětské skupin s maximální kapacitou 19 dětí.
Žadatel:Sociální služby Praha 9, z.ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 411 934,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2020

WWW:https://www.ssspraha9.cz/

Cílem projektu je zkvalitnit péči o děti (od 1 roku do 3 let) v dětské skupině.