Realizované projekty

Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000088
Zaměření projektu:Cílem projektu je navýšit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti do 3 let na území MČ Prahy 17 a tím podpořit zaměstnanost jejich rodičů.
Žadatel:Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17
Partner:ne
Výše schválené podpory:5 423 824,57 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2016

WWW:www.repy.cz

Předmětem projektu je vytvoření prostor pro dětskou skupinu o kapacitě 30 míst ve stávajícím nevyužívaném objektu Žalanského 68/54. Objekt jako celek bude upraven pro potřeby Psychosomatického centra. Jeho 2. patro je určeno pro potřeby dětské skupiny a bude výlučně předmětem žádosti o dotaci.