Realizované projekty

Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0001131
Zaměření projektu:Cílem tohoto projektu je stanovení kritérií identifikující vozidla v nevyhovujícím technickém stavu, která by měla být za pomoci výše uvedeného systému měření nalezena, a následně buď opravena do bezproblémového stavu anebo vyloučena z provozu. Vedlejším cílem je záměr dát do rukou správě/policii nástroj pomocí kterého je detekce vysoké koncentrace emisí možná.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:57 271 400,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.12.2018
Datum ukončení projektu: 31.5.2021

WWW:https://www.praha.eu

Cílem projektu je navrhnout zařízení schopné detekovat vozidla s nefunkčním filtrem částic jak bezkontaktně, pomocí aparatury umístěné v těsné blízkosti komunikace nebo v měřicím vozidle, tak během fyzické kontroly vozidla na kontrolním stanovišti, kterým může být pracoviště analogické stanici technické kontroly nebo stanici měření emisí nebo autodílny, ale rovněž stanoviště zřízené v těsné blízkosti komunikace, obdobné stanovišti, kde policie kontroluje například hloubku dezénu pneumatik.