Realizované projekty

DD – Lab / Dětská dopravní laboratoř

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000954
Zaměření projektu:Cílem tohoto projektu je vybudovat inovativní výcvikové dopravní hřiště za použití nejmodernějších technologií pro zlepšení preventivně výchovné účinnosti a zvýšení celkové atraktivnosti pro účastníky dopravního výcviku.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:11 219 824,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:https://www.praha.eu

 

Cílem projektu je vývoj a následné vybudování inovativního výcvikového dopravního hřiště, jež bude využívat aktuálně nejmodernější technologie. Smyslem je zlepšení preventivně výchovné účinnosti a zvýšení celkové atraktivnosti pro účastníky dopravního výcviku.