Realizované projekty

Dále společnou cestou

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001731
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 14 000 984 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 110 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 12
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2
Partner:
Výše schválené podpory:815 349,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.mskpodjezdu.cz

Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.