Realizované projekty

ČVUT FEL – Informace pro Prahu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000824
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí vytvořených na Českém vysokém učení technickém. Dílčí projekty se zaměřují na oblast zavádění informačních systémů pro cílovou skupinu uživatelů veřejných institucí (školy, soudy, sportoviště apod.) a na zajištění kybernetické bezpečnosti v městských firmách a/nebo na úřadech.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:13 753 306,97 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt je tvořen 4 koncepty: (1) DIS – Docházkový informační systém, (2) InfSys- informační systém pro veřejné prostory, (3) Shot Clock – informační tabule pro sportovní utkání, (4) Využití gamifikace při zvyšování odolnosti firem v oblasti kybernetické bezpečnost.