Realizované projekty

ČVUT FEL – Chytrá řešení pro Prahu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000829
Zaměření projektu:Cílem projektu je ověření čtyř komercializačních konceptů. Koncepty se zaměřují na oblast zavádění informačních systémů pro cílovou skupinu uživatelů veřejných institucí (školy, soudy, sportoviště apod.) a na zajištění kybernetické bezpečnosti v městských firmách a/nebo na úřadech.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:23 034 549,91 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt je tvořen 4 koncepty: (1) Inteligentní a efektivní sledování odběru energie, (2) Inteligentní správa parkovišť, (3) Monitorování PM2.5 znečištění v reálném čase, (4) Tel4Rain: Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikačních mikrovlnných spojů.