Realizované projekty

Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000221
Zaměření projektu:Vznikají čtyři pracovní místa pro dvě cílové skupiny, a to osob nezaměstnaných ve věku nad 50 let a osob nezaměstnaných déle než 6 měsíců. Projekt chce dát práci a potřebnou podporu osobám z daných cílových skupin. Osoby jsou zaměstnány na pozici administrativní podpory, jejíž náplň je snadná na osvojení a zaměstnanci se jí učí poměrně rychle a snadno. Podpora je nastavena tak, aby eliminovala negativní okolnosti, které provázejí dlouhodobou nezaměstnanost a poskytovala takovou péči, která pomáhá daným jedincům navrátit je na trh práce.
Žadatel:COMEFLEX ACCOUNTING s.r.o.
Partner:Generace Plus, o.s.
Výše schválené podpory:4 484 770
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 6. 2017
Termín ukončení: 30. 11. 2018

WWW:-

V rámci realizace projektu s názvem „Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí“ zahajuje svojí činnost nový sociální podnik, a to v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí.