Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Chráněné nudle

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí asijského typu. V podniku vznikne celkem 5 nových pracovních míst, z toho 4 místa budou určená pro osoby se zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na směnný provoz. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v nově vytvořeném provozu výrobny čerstvých nudlí asijského typu.
Žadatel:Tradegoods s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 254 000 Kč
Harmonogram:

01.06.2020 -

WWW:-

Předmětem projektu je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí asijského typu. V podniku vznikne celkem 5 nových pracovních míst, z toho 4 místa budou určená pro osoby se zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na směnný provoz. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v nově vytvořeném provozu výrobny čerstvých nudlí asijského typu.