Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Cesta k nezávislosti a sociální integrovanosti

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000251
Zaměření projektu:Cílem projektu je umožnit zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, v novém provozu pro sociální podnikání v Praze Klánovicích. Tento provoz se zaměřuje na výrobu a rozvoz zdravé dětské stravy, která je určena hlavně do nově vznikajících dětských skupin, mikrojeslí a malých firemních školek, bez vlastní kuchyně. Tato strava se bude vyrábět v novém provozu pro sociální podnikání v Praze Klánovicích a následně bude osobami z CS distribuována k odběratelům.
Žadatel:EKOLANDIA s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 536 208,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2017

WWW:www.ekolandia.cz

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení postavení znevýhodněných osob, a to především nezaměstnaných osob starších 50 let a dále pak příslušníků etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů na trhu práce. Dále pak zlepšit dosažitelnost zdravého stravování specializovaného pro děti v nově vzniklých dětských skupinách, mikrojeslích a firemních školkách