Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického – výstavba výtahu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000512
Zaměření projektu:Projekt bezbariérové školy vznikl na základě potřeb cílové skupiny žáků základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, rodičů a pedagogů školy. Projekt vytvoří těmto žákům stejné podmínky vzdělávání jako mají žáci bez handicapu. Zároveň tím bude vyřešena neuspokojivá situace, která plyne ze stávajících podmínek ve škole. Výstupem projektu bude zřízení plošiny u vstupu, přístavba výtahu k budově a dodání dvou schodolezů, které zajistí pohyb mezi budovou A a B, včetně bezbariérových úprav sociálních zařízení (toalety) ve 2. a 4. podlaží budovy B. Realizace projektu pomůže uspokojit především potřebu kvalitního vzdělávání a výchovy při zachování maximálně možného individuálního přístupu ze strany pedagogů.
Žadatel:Městská část Praha 3
Partner:-
Výše schválené podpory:2 499 935,54 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2017

WWW:http://www.zschelcickeho.cz/

Cílem projektu je provést bezbariérové úpravy v objektu základní školy Chelčického 2614/43 tak, aby byl umožněn rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti bez ohledu na jejich tělesné znevýhodnění.