Realizované projekty

Beyond:IoT – Inkubátor a akcelerátor v Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001882
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT.
Žadatel:Folimanka Technologies s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:28 012 265,33 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.folimanka.cz

Předmětem projektu je vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT. Realizací projektu dojde k navýšení inkubačních a akceleračních kapacit v Praze ve specializovaných preferovaných oblastech (Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech) zvýšení kvality poskytovaných služeb inkubátorů a akcelerátorů v Praze a vybudování specializovaného zázemí poptávaného cílovou skupinou (VaV laboratoř pro výzkum a vývoj bezdrátového přenosu).