Realizované projekty

Art Econ 54

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001931
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 569.115,85 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 247 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 19
Žadatel:ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:222 447,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.artecon.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 569.115,85 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 247 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 19