Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Alternativní jídelna v Praze – Kruh zdraví

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000685
Zaměření projektu:Prostřednictvím projektových aktivit postupně vybudujeme prosperující provozovnu Alternativní jídelny. Zaměstnáme minimálně 6 osob z cílových skupin a tím zkvalitníme jejich osobní i pracovní život. Našimi stravovacími službami budeme uspokojovat poptávku po kvalitním zdravém stravování, budeme šířit osvětu zdravého stravování a zdravého životního stylu. Naše sociální firma bude konkurenceschopný podnikatelský subjekt, který vytvoří podmínky pro pracovní uplatnění osob z CS i do budoucna.
Žadatel:Kruh zdraví - Chrudim plus s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 248 750 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.kruhzdravi.cz

Cílem projektu je vybudovat fungující provozovnu Alternativní jídelny. S využitím 7 leté zkušenosti s provozem Alternativní jídelny v centru Chrudimi / Kruh zdraví, sociální firmy – vybudujeme jídelnu stejného typu v Praze. Naše jídelna je založena na principech sezónního zdravého stravování. Pokrmy připravujeme z čerstvých surovin, využíváme místní zdroje, produkty od regionálních producentů. Vaříme převážně ze zeleniny, obilovin, luštěnin. Jídelníček doplňujeme i kvalitním masem z malochovů.