Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   

Algoritmy hodnocení a interpretace vyšetření amyloidových plaků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u seniorské populace s rizikem Alzheimerovy choroby

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000116
Zaměření projektu:Projekt v oblasti zdravotnictví komercionalizuje výzkum nových metod hodnocení a interpretace vyšetření amyloidových plaků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u seniorské populace s rizikem Alzheimerovy choroby. Konkrétní cíle projektu jsou následující: 1) Ověření výsledku výzkumu a příprava nové léčebné metody pro strojové (SW) zpracování. Testování v laboratořích a pronájem speciálních technologií, vytvoření algoritmů technického zpracování PET signálu, fúze s CT nebo MRI signálem, pro implementaci do nového SW. 2) Příprava komercionalizace, resp. vznik prototypového software pro hodnocení výsledků PET vyšetření na beta-amyloid, který bude využitelný pro klinické i výzkumné účely v rámci zdravotnických zařízení v Praze a následně ČR (Půjde o unikátní SW v rámci EU).
Žadatel:Fakultní nemocnice v Motole
Partner:-
Výše schválené podpory:6 117 080,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.fnmotol.cz/

Projekt se zabývá aktivitami vedoucími ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a přípravou jejich zavedení do praxe. V oblasti zdravotnictví komercionalizuje výzkum nových metod hodnocení a interpretace vyšetření amyloidových plaků pomocí pozitronové emisní tomografie u seniorské populace s rizikem Alzheimerovy choroby. Cílem projektu je úvést do praxe unikátní diagnostický SW, který umožní lepší prevenci této choroby.