Tiskové zprávy

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

5. 9. 2017 V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR radní odsouhlasili projekty za stovky milionů korun

PRAHA / Operační program Praha – pól růstu ČR je pro žadatele stále atraktivnější, což se odráží v narůstajícím počtu předkládaných projektů. Rada hl. m. Prahy tak odsouhlasila v posledním měsíci více než sto projektových záměrů předložených v rámci výzev programu. Podpořeny budou nejrůznější oblasti zasahující do života Pražanů, a to nejen vzdělání a podpora zaměstnanosti, ale také udržitelná mobilita a energetické úspory nebo technologický rozvoj a inovace.

                                                 Miliarda na rozvoj a inovace

Na dalším jednání 5. 9. 2017 pak Rada hl. m. Prahy souhlasila s podporou 76 dalších projektů z oblasti Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně z výzvy č. 21 Posílení inkluze v multikulturní společnosti, výzvy č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Dále pak bylo odsouhlaseno 21 projektů předložených v rámci výzvy č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, tedy z oblasti Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková finanční podpora těchto projektů dosahuje výše 1,1 mld. Kč.

„Velmi mě těší, kolik kvalitních projektů nám bylo dosud v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR předloženo. Program poskytuje finanční podporu v nejrůznějších oblastech a je dobře, že žadatelé mají zájem o všechny tyto sféry. Realizace podpořených projektových záměrů bude pro Prahu významným krokem kupředu,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

                                                       Vzdělání přitahuje

Přestože se Operační program Praha – pól růstu ČR zpočátku potýkal s určitými problémy, podařilo se čerpání finančních prostředků zlepšit a akcelerovat. V současné době je nejúspěšnější oblastí z hlediska čerpání podpory Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Oblast Udržitelná mobilita a energetické úspory se naopak potýkala s nedostatkem předložených projektů, bariéry v čerpání však částečně podařilo odstranit. V současné době jsou tak v této oblasti schváleny projekty ve výši 500 mil. Kč a podporu dalších projektů ve výši 100 mil. Kč radní nedávno odsouhlasili. Aby došlo ke zlepšení čerpání finanční podpory z této oblasti, přistoupil řídící orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR k revizi programového dokumentu. Hlavním tématem revize je podpora nové oblasti elektromobility, která povede ke snížení ekologické zátěže prostřednictvím vytvoření nových bezemisních autobusových linek.  Zároveň dojde také k navýšení prostředků pro úspěšnou oblast Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Zájem žadatelů o výzvy v oblasti vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti je skutečně velký. Vliv těchto aktivit na kvalitu života obyvatel Prahy snad ani není třeba zdůrazňovat. Proto jsme se rozhodli přistoupit k revizi programového dokumentu a navýšit finanční prostředky poskytované v této oblasti. Věřím, že náš krok žadatelé ocení a i nadále budou předkládat své projektové záměry v tak hojném počtu, jako doposud,“ doplnila Ropková.

V průběhu října bude Radě hl. m. Prahy předloženo dalších 20 projektů z oblasti Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v celkovém finančním objemu 160 mil. Kč a 16 projektů z oblasti Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací ve finančním objemu 670 mil. Během listopadu pak bude předloženo ke schválení Radě hl. města Prahy a následně Zastupitelstvu hl. města Prahy přibližně 110 projektů z výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol vyhlášené v oblasti Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Tyto projektové záměry dosahují odhadované výše 300 mil. Kč.

Více informací o Operačním programu Praha – pól růstu ČR naleznou zájemci na webových stránkách www.penizeproprahu.cz

Videa