Realizované projekty

Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú.

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001334
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je navýšení inkubačních a akceleračních kapacit v Praze, zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich přesun do kategorie zvýhodněných služeb. V rámci projektu dojde k vybudování 3 laboratoří – výzkumné spánkové laboratoře pro měření fyzické a a psychické aktivity, elektrotechnické laboratoře pro vývoj zdravotnických zařízení a testovací laboratoř pro testování, měření a přípravu na certifikaci zdravotnických zařízení.
Žadatel:XT Park z.ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:67 863 488,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.8.2019
Datum ukončení projektu: 31.7.2020

WWW:https://www.xtpark.cz

Cílem a předmětem projektu je rozšíření potřebných inkubačních a podpůrných kapacit inkubátoru se specializací v medicíně a medicíně blízkých oborech. Jedná se zejména o specializované elektrotechnické laboratoře pro vývoj a testování prototypů, 3D modelování, která bude dostupná pro začínající podniky, dále rozšíření kapacit stávajícího pracoviště pro odborný mentoring a koučing začínajících společností, školení a edukační činnost a poskytování podpůrných služeb pro zajištění transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a dalších právních služeb.