Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

K 26. 9. 2019 bylo do této výzvy podáno celkem 179 projektů v celkové výši 174 325 136 Kč, což činí 58 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 24 v objemu 22,6 mil. Kč Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 41 v objemu 36,5 mil. Kč Počet … Pokračování textu Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem