Aktuality

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Upozornění na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání

Upozorňujeme žadatele a příjemce na novelu zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která od 1. 1. 2021 rozšiřuje zásady zadávání veřejných zakázek o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále jen OVZ – odpovědné veřejné zadávání), které jsou definovány v § 28 ZZVZ. V souladu s § 31 ZZVZ se zásada zohlednění OVZ a inovací uplatní u každé zakázky, tedy i u zakázek zadávaných tzv. „napřímo“ v jednacím řízení bez uveřejnění – povinnost se tedy vztahuje na všechny druhy zadávacích řízení (viz § 3 ZZVZ), na všechny druhy veřejných zakázek (služby, dodávky, stavební práce), a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu).  Povinnost OVZ a inovací je nově zakotvena v § 6 ZZVZ. Podrobnější informace včetně metodických dokumentů a příkladů z praxe lze nalézt na těchto stránkách: http://sovz.cz/ Doporučujeme zejména publikaci Odpovědné veřejné zadávání v kostce, příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021, dále kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky.