Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Seznamme se, prosím…

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000298
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení proinkluzivnosti SZŠ Ruská. K naplnění tohoto záměru slouží aktivity vedoucí k rozvoji kulturního povědomí žáků a aktivity vedoucí ke zvýšení občanských a sociálních kompetencí studentů, jako je respekt k druhým, schopnost empatie a kritické myšlení. K tomuto záměru vede i zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v relevantních oborech. Všechny aktivity pak společně směřuji ke kvalitativnímu posunu školního prostředí a výuky směrem k inkluzivní škole.
Žadatel:Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91
Partner:-
Výše schválené podpory:9 076 952,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017

WWW:www.szs-ruska.cz

Projekt je zaměřen na zvýšení proinkluzivnosti SZŠ Ruská. K naplnění tohoto záměru slouží aktivity vedoucí k rozvoji kulturního povědomí žáků a aktivity vedoucí ke zvýšení občanských a sociálních kompetencí studentů, jako je respekt k druhým, schopnost empatie a  kritické myšlení.  K tomuto záměru vede i  zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v relevantních oborech. Všechny aktivity pak společně směřuji ke kvalitativnímu posunu školního prostředí a výuky směrem k inkluzivní škole.