Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice včetně zajištění konektivity

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků Základní školy Radlická a dalších spolupracujících škol. ...
Více


Knihovna s komunitním přesahem Černý most

Cílem projektu je lépe zpřístupnit nově zrekonstruované prostory Městské knihovny v Praze na Černém Mostě prostřednictvím nově vzniklého komunitního centra. Těmto skupinám bude umožněno smysluplně trávit svůj volný čas. ...
Více


Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky

Cílem projektu je modernizace specializovaných pomůcek pro odbornou výuku, která probíhá v rámci všech oborů. Tím dojde ke zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru strojírenství. ...
Více


Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Cílem projektu je vybudování specializované odborné učebny vč. zajištění výukových pomůcek. To povede ke zatraktivnění technických oborů, zvýšení konkurenceschopnosti školy v oboru, zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru. ...
Více


Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská

Cílem projektu je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelem zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší osvojení si praktických znalostí z výuky. ...
Více


Základní škola Školní – oprava skleníku

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Školní v oblasti klíčových kompetencí přírodní vědy a polytechnické vzdělávání prostřednictvím opravy skleníku včetně zřízení odborné učebny na tyto kompetence zaměřené. ...
Více


Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků z CS pomocí modernizace odborné učebny biologie na gymnáziu. Projekt přispěje k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Moderní technologie pro praxi

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem projektu je zvýšení úrovně ekonomického a logistického vzdělávání a zahájení výuky CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). ...
Více


Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10

Cílem projektu je zvýšit jazykové kompetence žáků školy zejména v oblasti aktivního využití jazyka a poslechů prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a také zajistit konektivitu školy. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 2 odborných učeben jazyků a školní dílny Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny přírodopisu a chemie, školní dílny a keramické dílny Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu a fyziky Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Libčická 10

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny školní dílny Základní školy, Praha 8, Libčická 10. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné multifunkční učebny pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny přírodopisu a učebny cizích jazyků Základní školy, Praha 8, Glowackého 6. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben chemie a přírodopisu Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a . ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Burešova 14

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny fyziky a odborné učebny chemie Základní školy, Praha 8, Burešova 14. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny přírodovědných předmětů s přípravnou Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52. ...
Více