Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborného vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Střední školy mediální grafiky a tisku. Konkrétně dojde ke vzniku laboratoře pro hodnocení kvality tisku, která bude vybavena plotrem pro tisk rolového i deskového materiálu a řezacím plotrem. Laboratoř bude pomocí ICT technologií propojena v ...
Více


Modernizace učebny a laboratoře biologie

Výsledkem předkládaného projektu je modernizace učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné pracovny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí

Projekt je zaměřený na modernizaci vybavení odborných učeben Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, které přispěje k dalšímu rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny projektu – žáků školy. Cíl projektu bude naplněn vytvořením/vybavením 7 odborných učeben pro zajištění kvalitní výuky odborných předmětů. Jednoznačně dojde ke zvýšení úrovně ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků II. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní

V rámci projektu dojde k vytvoření jazykové laboratoře sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt je určen žákům základní školy od 1. do 9. ročníku, v rámci projektu bude uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární ...
Více


MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní učebny Zeměpisu a učebny Cvičný byt, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna Zeměpisu bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi, učebna Cvičný byt bude sloužit pro rozvoj ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.

Projekt je zaměřen na vznik a vybudování sociálního podniku, který bude působit v oblasti výroby pekařských a cukrářských výrobků. Cílem je vybudovat prosperující podnik, který bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby z vybraných cílových skupin a zároveň se bude řídit principy sociálního podnikání, které jsou definovány v podnikatelském plánu a ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Modernizace elektrotechnické laboratoře

Vybudování učebny elektrotechniky a elektronického měření, která bude využívána pro realizované obory Informační technologie a Autotronik. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE

Výsledkem předkládaného projektu je vybavení dvou jazykových učeben a prostřednictvím osazení technikou z nich vybudovat multimediální jazykové laboratoře. Učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků I. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Investice v MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 do pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, EVVO a polytechnického vzdělávání

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze ve Victoria School

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS Company

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0

Vybudování specializované učebny mechatroniky, která bude využívána studijními obory 23-41-M/01 Strojírenství a 18-20-M/01 Informační technologie. ...
Více