Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Inkluze v MŠ Podsaďáček II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace základní školy Mikulova

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny polytechnické výchovy – cvičné kuchyňky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům I. a II. stupně základní ...
Více


Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny pro výuku odborných předmětů

V rámci projektu budou vybaveny hudební učebny školy novými hudebními nástroji. Pořízení nových nástrojů přinese výrazné zkvalitnění výuky pro všechny žáky školy. Kvalitní nástroje jsou důležité pro správnou techniku hry, rozvoj hudební představivosti a harmonického cítění (povinný klavír), intonační jistotu (intonace), celkový rozvoj hudebního myšlení (skladba a aranžování) a interpretace ...
Více


ZŠ Jitřní – otevřená škola

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 EDUCAnet

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Za kamarády do světa II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách,, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spolu to zvládneme

Účelem projektu je přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů (zákonných zástupců) ve škole, personální podpora školy, projektová výuka napříč třídami, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Více jazyků ve školce 2

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, zvyšování kvalifikace pedagogů. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Vratislavova

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. R ...
Více


Sociální podnik Café Generace

Projekt se zabývá podporou zaměstnávání osob z cílové skupiny nezaměstnaných straších 50 let. Díky transformaci kavárny s pekárnou na sociální podnik a jeho rozšíření o výrobu, přípravu a prodej bezlepkových a bezlaktózových výrobků vznikne 8 nových pracovních míst pro osoby z CS. Osobám z CS tak bude umožněn návrat do ...
Více


Modernizace odborné učebny technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30

Cílem projektu je zkvalitnění technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30. V rámci projektu bude realizováno vybavení a částečná úprava učebny PC sítí, tak aby bylo možné na škole zajistit účast v programu CISCO Akademy a výuku kurzů CCNA 1 a CCNA 2, což je dnes ...
Více


Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony II OP PPR pro DKSŠ Platnéřská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Klíček II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Dětská skupina Zvonek II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s OMJ a inkluze v IMSP

Projekt je zaměřen na personální podporu, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol v International Montessori School Of Prague (dále jen zkráceně IMSP). ...
Více


Retro shine

Realizací projektu vznikne nový sociální podnik, který bude zaměření na výkup starých svítidel a jejich následnou opravu, restaurování a následný prodej. Cílem bude tvořit funkční svítidla, které budou v retro stylu. Realizací projektu budou zároveň vytvořeny nová pracovní místa pro osoby nezaměstnané nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané. ...
Více


Střední průmyslová škola grafická-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více