Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   

Komunitní centrum a sociální podnik Rehafit

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000802
Zaměření projektu:Předmětem projektu je založení a provoz komunitního centra a sociálního podniku Rehafit. Cílem projektu je zaměstnávání a začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o skupinu osob se zdravotním postižením, nezaměstnané 50+, seniory a nízkopříjmové rodiny.
Žadatel:REHAFIT, o.p.s.
:
Výše schválené podpory:6 993 750 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.rehafit.cz

Předmětem projektu je založení a provoz komunitního centra a sociálního podniku Rehafit. Cílem projektu je zaměstnávání a začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o skupinu osob se zdravotním postižením, nezaměstnané 50+, seniory a nízkopříjmové rodiny.