Hraj Prahu!

Pravidla pro získání slevy u příspěvkových organizací Magistrátu hl. m. Prahy:

Planetum Praha – po absolvování Okruhu 2 (Praha 2) a získaného 1 000 bodů:

Pro uplatnění voucheru je nutno odevzdat originál voucheru u pokladny vybraného střediska Planetum (Štefánikova hvězdárna: Strahovská 205, 118 00 Praha 1, Hvězdárna Ďáblice: Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Ďáblice nebo Planetárium Praha: Královská obora 233, Praha 7, 170 21). Návštěvník tak získá 1 dětskou vstupenku zdarma.

Planetum Praha je oprávněno odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený voucher. Vouchery nelze proplatit v hotovosti. Voucher je možné uplatnit na pokladně nejpozději do 15. 1. 2023. Voucher lze použít jen jednou v jednom vybraném středisku Planetum.

https://www.planetum.cz/