Veřejné zakázky

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   

Evaluace aktivit v rámci specifického cíle 1.2 OP PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory

Organizace:Hlavní město Praha
Prioritní osa:5. Technická pomoc
Lhůta podání nabídek od:18.9.2020
Lhůta podání nabídek do:15.10.2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:800 000 Kč bez DPH
Typ dodávek:Služby - Ostatní
Předmět zakázky:Vyhodnocení přínosu aktivit podpořených v rámci specifického cíle 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených podnikatelských inkubátorů.      

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15. 10. 2020, 10:00 hodin.

Přílohy:
Zadávací-dokumentace.pdf
Příloha-č.-1_Smlouva.doc
Příloha-č.-2-ZD_kryci_list_nabidky.docx
Příloha-č.-3-ZD_ČP.docx
Vysvětlení-výzvy-k-předložení-cenové-nabídky-č.-1.pdf

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Cifrincová veronika.cifrincova@praha.eu

Výzvy


26.5.2021

Výzva č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV


Aktuální informace k 16.04.2021:

23.6.2021

Výzva č. 46 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení


Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.