Veřejné zakázky

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   

Evaluace aktivit v rámci specifického cíle 1.2 OP PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory

Organizace:Hlavní město Praha
Prioritní osa:5. Technická pomoc
Lhůta podání nabídek od:18.9.2020
Lhůta podání nabídek do:15.10.2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:800 000 Kč bez DPH
Typ dodávek:Služby - Ostatní
Předmět zakázky:Vyhodnocení přínosu aktivit podpořených v rámci specifického cíle 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených podnikatelských inkubátorů.      

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15. 10. 2020, 10:00 hodin.

Přílohy:
Zadávací-dokumentace.pdf
Příloha-č.-1_Smlouva.doc
Příloha-č.-2-ZD_kryci_list_nabidky.docx
Příloha-č.-3-ZD_ČP.docx
Vysvětlení-výzvy-k-předložení-cenové-nabídky-č.-1.pdf

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Cifrincová veronika.cifrincova@praha.eu

Výzvy


18.1.2021

Výzva č. 58 – Rozvoj vzdělávání v Praze II


Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2019 vyhlášení výzvy č. 58- Rozvoj vzdělávání v Praze II.

15.3.2021

Výzva č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III


Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 57 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III.