Veřejné zakázky

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Evaluace aktivit v rámci specifického cíle 1.2 OP PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory

Organizace:Hlavní město Praha
Prioritní osa:5. Technická pomoc
Lhůta podání nabídek od:18.9.2020
Lhůta podání nabídek do:15.10.2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:800 000 Kč bez DPH
Typ dodávek:Služby - Ostatní
Předmět zakázky:Vyhodnocení přínosu aktivit podpořených v rámci specifického cíle 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených podnikatelských inkubátorů.      

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15. 10. 2020, 10:00 hodin.

Přílohy:
Zadávací-dokumentace.pdf
Příloha-č.-1_Smlouva.doc
Příloha-č.-2-ZD_kryci_list_nabidky.docx
Příloha-č.-3-ZD_ČP.docx
Vysvětlení-výzvy-k-předložení-cenové-nabídky-č.-1.pdf

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Cifrincová veronika.cifrincova@praha.eu

Výzvy


15.3.2021

Výzva č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III


K 18.01.2021 byly předloženy 4 žádosti o podporu v celkové výši 75 472 626,40 Kč. Jedná se o průběžnou výzvu, dva projekty prochází procesem formálního hodnocení a dva projekty jsou nyní v procesu věcného hodnocení.

15.2.2021

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III


Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III